I omvärlden ME/CFS

USA satsar på forskning

Mer pengar till ME-forskning i USA: Bl a till projekt om miljöfaktorer och immunrespons och ifall en central sensitiseringsprocess bidrar till den extrema uttröttbarheten. Länk

Amerikanska NIH (National Instututes of Health) har bestämt sig för att satsa stora pengar på samordnad forskning om ME/CFS, bland annat på Cornell- och Columbiauniversiteten. Länk

Mediciner för ME/CFS är en marknad som spås växa framöver. Länk

Debatt i Läkartidningen: "Hög tid att skrota PACE-studien" (gradvis ökad träning i kombination med kognitiv beteendeterapi) Länk

Försäkringskassan vill få Socialstyrelsens stöd för att få bättre kunskap om ME/CFS. Länk 

Läkare tvingas skriva andra diagnoser i sjukintyg, för att deras ME/CFS-patienter ska få hjälp. Länk 

Västra Götaland förlängde inte avtalet med Gottfrieskliniken. Nytt avtal med klinik utan erfarenhet - patienter oroade. Länk 

Läget i England: 250 000 ME/CFS-sjuka. Länk