Hållbarhetspolicy

Bragee Rehab är certifierade enligt ISO 14001.

Hållbarhetspolicy

 

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

 

BakgrundVerksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 
Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Bragée Rehab är en av åtta aktörer inom vårdvalet Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Verksamheten har varit aktiv inom vårdvalet sedan oktober 2014.

Smärta i rygg, nacke och axlar, samt lätt och medelsvår psykisk ohälsa förekommer i primärvården hos cirka 150 000 personer per år i Stockholms län.

Dessa diagnoser står också för två tredjedelar av alla sjukskrivningar. Den diagnos som har ökat mest är utmattningssyndrom.

Det finns ett stort rehabiliteringsbehov men få konstaterat effektiva metoder utöver generellt ”multimodal rehabilitering”

”Med vårdval avses att mångfalden skall öka”

Godkännandekraven för uppdraget innebär ett minimikrav på 300 patienter i rehabilitering och 400 patienter i bedömning per år.

 

Jämställdhet

Bragée Rehab ska vara en aktiv partner till Stockholms läns landsting kring jämställdhet. De riktlinjer som Landstinget satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

 

Hållbarhet

 

Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

 

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.

Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 

Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.

Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.

Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.

Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Egenremiss för rehab

Du behöver inte ha läkarremiss för att få 8 veckors smärtrehab hos oss. Vi sänder gärna information om vår rehab och egenremiss.

Klicka här. 

Björn Bragée, smärtläkare

 

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Gilla oss på facebook!

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 23298 medlemmar!
Senaste är:

whymriwmof

Geraldzoppy

Adrendoda

Jamesmaw

elvialg11

arlymieatiffany

escombeskeit

Valerazen1991

ABrooca

Crystalseawl

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer