Resultat i nationell topp

(På bilden visas ökning av livskvalitet vid olika kliniker, vi ligger längst till höger med 76% bättre)

 

Överlag visar de deltagande klinikerna goda resultat. Faktiskt finns det  ingen annan lika väl bevisad metod för förbättring vid långvarig smärta än sådan multimodal rehabilitering i team som sker vid alla jämförda enheter från Simrishamn i söder till Sunderby i norr.   Registret har funnits  i flera  år och det ser ut som goda resultat står kvar  över tiden, även när det gäller arbetsåtergång. Patienter som deltar fyller  i en rad enkäter vid start, omedelbart efter rehabinsatsen  och efter ett år. Eftersom vi påbörjade våra program den 1 oktober har 37 deltagare kunnat följas upp omedelbart efter smärtrehabiliteringen och jämföras med motsvarande i övriga  landet. Idag har vi statistik från 150 deltagare, och ser ingen skillnad i våra resultat. 

Redovisning i nationella register är till för  att utveckla  verksamheterna, och därför är också resultaten offentliga. Du finner  årsrapportern för 2014 här. För oss är det viktiga  inte  om vi är "bäst  i klassen" i något avseende, det lär kunna variera över tid, men att de metoder som vi står för jämförs  med  andra, Det är viktigt enheternas goda resultatleder till att samhället förstår vilken resurs detta  är för  dem som har  långvarig värk, sjukskrivning eller  utmattning. Varje satsad krona  och varje anställd person i multimodal rehabilitering  är väl  använda  resurser som ger  mångfalt   tillbaka i ökad  livskvalitet för deltagare och deras familjer, minskade samhällskostnader och nöjda arbetsgivare. 

 

Vad säger statistiken om våra deltagare?

På alla enheter dominerar kvinnliga deltagare i antal, i genomsnitt tre av fyra, i vår rehabilitering nio av tio. Detta avspeglar nog mer att kvinnor söker vård,  där männen ej gör det, då förekomsten av värk och nedstämdhet inte skiljer sig så drastiskt.  Våra deltagare har i genomsnitt haft ont mer än 10 år, och varit sjukskrivna i tre år. Tjugofem procent är födda utom Sverige, och man söker vård mycket ofta.

Vi har en hel del deltagare i tjugoårsåldern, men vår äldsta har fyllt 76, så medelåldern ligger strax under femtio år.

 

Livskvaliteten ökar

Livskvaliteten när man kommer till rehabilitering är förfärande låg, faktiskt den lägsta bland alla patientgrupper, cancer inberäknat. Smärtrehabenheterna använder det europeiska instrumentet EQ5D för att mäta livskvaliteten. På en skala från 0% i livskvalitet till 100% brukar den friske Stockholmaren hamna över 80 %, medan våra deltagare kämpar kring 20%. En hel del har negativa värden, d.v.s. "värre än död", minus-livskvalitet.

Men det finns hopp. Inte på någon annan klinik ökar livskvaliten mer än hos oss. Många når till och med normala  värden.

 

 

Viktigaste är  att man får nya verktyg
Vi ligger i topp också när det gäller förbättrad psykiskt välbefinnande, men det kanske viktigaste är att deltagarna upplever stor förändring i förmågan att hantera sin livssituation.

(även här ligger vi allra längst till höger med 79 % förbättrade)

 

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Egenremiss för rehab

Du behöver inte ha läkarremiss för att få 8 veckors smärtrehab hos oss. Vi sänder gärna information om vår rehab och egenremiss.

Klicka här. 

Björn Bragée, smärtläkare

 

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Gilla oss på facebook!

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 23366 medlemmar!
Senaste är:

Onretih

trrreeeii

corepodazeb57

breatiomum

yupmanpn

Lisa62an

serekojafel69

Jessyswept

RalphTruri

josephrh16

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer