Nu öppnar vår rehab!

Vi välkomnar nya patienter med långvarig värk och smärta eller utmattning till vår rehabiliteringsklinik som öppnar den 1 oktober 2014. I vårt program erbjuds alla patienter först en bedömning av både specialistläkare, psykolog och fysioterapeut, och om det passar att gå in i vårt behandlingsprogram dessutom deltagarskola samt en omsorgsfull smärtutredning. Beroende på utfall av denna och diagnos kan man sedan gå vidare i sex veckors rehabilitering i grupp och med individuella behandlingar. Vi arbetar i team med läkare av olika specialitet, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer andra. Man anmäler sig per telefon, och kan därefter komma på besök och fylla i de blanketter som behövs för att vi skall kunna bedöma behovet.

 

 

Rehabilitering vid långvarig smärta

Vi välkomnar nya patienter med långvarig värk och smärta eller utmattning.  Vi arbetar i team med läkare av olika specialitet, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer andra. Detta kallas multimodal rehabilitering. Landstinget i Stockholms län har avtal med en handfull enheter som kan bedriva sådan verksamhet, med lite olika profil. Alla dessa kliniker förväntas liksom vår att ta emot patienter med smärta sedan mer än tre månader av uttalat slag, och i behov av specialistrehabilitering. Om man får fler patienter än vad man kan ta emot gäller vårdgarantin, d.v.s. man har rätt att efter 30 dagars väntan få komma till någon annan enhet. Man kan då också välja att stå kvar i kön till vår enhet. Om vi får fler sökande skall vi prioritera utifrån vad man svarar i frågeformulär, och vår bedömning om man klarar att delta.

Det är ett intensivt program med dagliga aktiviteter och syftet är förstås att hjälpa dig hitta ditt nya, kapabla jag, och uppfylla dina realistiska förväntningar på ökad funktion eller arbetsförmåga. 

 

Hur kommer man till oss? Kostar det något?

Genom att vi ingår i landstingets vårdval kan du komma på remiss från din läkare, men också skriva din egen remiss, som gäller på samma sätt.  Det gör du vid besök på kliniken, så vi kan svara på frågor, och få alla nödvändiga papper samtidigt.   För våra hittillsvarande patienter som behandlats på smärtspecialistmottagningen krävs också remiss från husläkare.

Det är vanlig patientavgift och frikort gäller. Gränsen för att få frikort är 1100 kronor och berättigar till fri vård i hela landstinget och i vårt program under ett år från första betalning. Eftersom vi har flera besök dagligen, kommer alla att nå denna gräns ganska omedelbart om man inte redan har frikort. Därefter är det kostnadsfritt.

 

Vilka får delta?

Mer än 100.000 människor i Stockholm insjuknar årligen i nedstämdhet, utmattning eller smärttillstånd som inte kan lindras omedelbart.  Man räknar med att 5000 av dessa behöver hjälp med rehabilitering för att återfå funktion och livskvalitet.

Man skall tillhöra Stockholms landsting och ha fyllt 18 år, samt ha smärttillstånd eller utmattning sedan mer än tre månader. Man behöver inte vara sjukskriven för att delta och man kan också vara pensionär. Man skall dock vara medveten om att det är ett omfattande program med daglig aktivitet i 8 veckor, och därefter endast enstaka uppföljningar.

 

Vad är målet?

I första hand skall programmen leda till ökad livskvalitet, mätt som mer förmåga, minskad smärta eller trötthet, i andra hand till ökad funktion och arbetsåtergång.

För oss är ditt eget individuella mål det viktigaste, och vi vill hjälpa dig att finna din styrka och nya kapabla själv.

Varför inleder ni med utredning?

Vi har lång erfarenhet av att utreda patienter med långvarig smärta och utmattning på remiss från husläkare. Vi har mött hundratals sådana patienter årligen och har sett ett stort behov av att ompröva diagnos och smärttyp med en smärtanalys grundat på fysiologisk utredning. Denna innebär att man kan behöva komplettera provtagningar och magnetkameraundersökningar, och framför allt göra olika avancerade undersökningar av nervfunktion, sensibilitet, styrka och rörlighet.  Det leder till en smärtdiagnos för bättre riktad behandling och trygghet för patienten. Ibland kan utredningen också leda till att vi föreslår helt annan handläggning än rehabilitering. Därför inleder vi med en sådan utredning om din diagnos inte är helt klarlagd tidigare. I utredningen ingår smärtanalys med känselmätningar, termografi, eventuell Magnetkameraundersökning, provtagning, skattning av aktivitet i autnoma nervsystemet och andra undersökningar.

 

Vilka behandlingar får jag?

Alla deltagare erbjuds utbildning i grupp om smärta, livsstil, motion,  sömn och flera andra ämnen.  Man deltar också i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) i grupp, och i vårt individuellt anpassade grupprogram kan man finna metoder som passar dig som Feldenkrais, medicinsk yoga eller mindfulness. Vi visar också alla deltagare hur man kan skapa egna träningsprogram i det stora gym vi har i huset.

 

Det individuella programmet innefattar läkarkonsultationer om diagnos, läkemedel och behandling. Fysioterapeuterna kan ge behandling med OMT, mjukdelsbehandlingar och ett särskilt fysiologiskt inriktat program som vi kallar neurosomatik som syftar till att ge dig egen förmåga att kontrollera spänning och obehag.  Du kan också få individuella konsultationer hos psykolog, läkare och socionom för att reda ut dina särskilda problem. Läkare kan ge smärtbehandling om det underlättar för dig att delta i programmet, exempelvis blockader eller inställning av medicinering.  Alla patienter får tillfällen att möta sina behandlare för avstämning i team-möten.  Socionomerna hjälper dig i kontakten med arbetsgivare och myndigheter. Teamet har också regelbundet konferenser om hur det går framåt för dig personligen.

 

Hur gör jag med arbetet?

Eftersom det är ett intensivt program med ibland upp till 4-5 timmar samma dag, tror vi att de som arbetar behöver förebyggande sjukskrivning, åtminstone på deltid. Alla som behöver får hjälp med kontakt med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa.

 

Vad händer sedan?

Man får enstaka uppföljningsbesök efter programmet om man önskar, och vi hör av oss regelbundet för att följa hur det går för dig.  Efter avslutat program får din ordinarie läkare en sammanfattning,

 

Hur får jag kontakt med rehabkliniken?

Vi kan dessvärre på grund av landstingsregler ej kommunicera via epost. Däremot kan patienter nå oss via "Mina Vårdkontakter". Enklast når du oss pertelefon.

Vår telefon är 08-545 888 75, vi använder kösystemet TeleQ, som ger tid där vi kan ringa upp.

Vår adress är  Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM.

Det finns goda kommunikationer med T-bana Karlaplan, Stombuss 4 stannar utanför porten, buss 44, 56 och 42 i närheten och det finns ett stort publikt garage i huset. Lokalerna är handikappanpassade.

 

Hur gör jag för att komma med egen remiss?

Om du hellre vill skriva en egen remiss än låta din läkare remittera dig går det utmärkt. Vi behandlar sådana remisser på precis samma sätt som läkarremisser, trots allt är det ju du som är expert på vad du har för mål och vad du har för besvär. Men vi kommer inte kunna ta emot alla patienter, utan har en resursgräns på 12 patienter i veckan. Landstinget har också strikta krav på vilka som får delta i sådan här avancerad rehabilitering. Vi vill därför att du kommer till mottagningen och får alla papper, och din egenremiss och fyller i den på plats med hjälp av oss.

 

Till slut, oavsett om vi får tillfälle att söka hjälpa dig eller ej önskas dig det bästa. Vårt program startar i början av oktober, kanske ses vi då!

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Egenremiss för rehab

Du behöver inte ha läkarremiss för att få 8 veckors smärtrehab hos oss. Vi sänder gärna information om vår rehab och egenremiss.

Klicka här. 

Björn Bragée, smärtläkare

 

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Våra sidor

www.bragee.se
- om våra kliniker och rehab

www.patienttorget.se

- en virtuell patientförening

www.medect.se

- om vårt företag

www.smartguiden.se

- om smärta och behandling

www.smartforum.se

- utbyt erfarenheter!

 

Gilla oss på facebook!

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 23366 medlemmar!
Senaste är:

Onretih

trrreeeii

corepodazeb57

breatiomum

yupmanpn

Lisa62an

serekojafel69

Jessyswept

RalphTruri

josephrh16

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer