25 vanligaste diagnoserna

Rehab under samma tak

Vitt skilda diagnoser – men liknande problematik. Patienter i smärtrehabilitering kommer med en eller flera diagnoser, det ena kan ha lett till det andra. Ofta har man blivit besviken på tidigare behandling. I smärtrehabilitering talar vi mindre om de enskilda diagnoserna, mer om det praktiska arbetet med att bli bättre. Våra väntetider för nybesök är korta, 2-4 dagar.

Kärnan i vår behandling är att ge hjälp för den speciella långvariga smärtan, som också kallas ”nociplastisk” smärta. Den kräver en särskild kunskap och en specialiserad behandling, oavsett grunddiagnos. Ofta har långvarig smärta också ett samband med utmattning.

Här kommer en lista över våra 25 vanligaste diagnoser i rehab, i fallande storleksordning:

Ospecifik kronisk smärta, utmattningssyndrom, ospecifik värk och smärta, sjukdomskänsla och trötthet, fibromyalgi, myofasciell smärta, överrörlighetssyndrom, nacksmärta, ångest och depression, ryggvärk/lumbago, stressreaktion, ospecificerad ryggvärk, Ehlers-Danlos syndrom, ischias, ångestsyndrom, nack-/arm-syndrom, medelsvår återkommande depression, medelsvår depression, huvudvärk, ledvärk, PTSD, skulder-armsmärta, ADHD, spänningshuvudvärk, stressreaktion, ospecificerad depression, sömnstörning, generaliserad ångest, disksjukdom, depression, WAD/whiplash, spinal stenos.

Vi tar emot egenremisser från alla som har haft smärta mer än 3 månader (utredd av läkare) och/eller svår utmattning, självklart även läkarremisser. Våra väntetider är korta, 2-4 dagar.