ME/CFS : ME/CFS Center

Utreder, diagnosticerar och behandlar

Ny mottagning med somatisk inriktning

ME/CFS-Center är en nystartad mottagning som vuxit snabbt på grund av den stora patienttillströmningen. Vi ser ME/CFS som ett somatiskt och neurologiskt syndrom, i enlighet med senaste forskningsrön, och vår vision är att bli den ledande kliniken i Sverige för utredning och hjälp till patienter och anhöriga.

Namnet ME, myalgisk encephalomyelit, ger vid handen att en trolig bakgrund till symtomen är inflammation i centrala nervsystemet. Syndromet är också klassat som en neurologisk sjukdom med koden 93.3. Termen CFS, chronic fatigue syndrome/kroniskt trötthetssyndrom, räcker inte som beskrivning och kan lätt leda till misstolkning.

För att komma hit behöver du en remiss från din läkare. Ännu finns ingen enskilt botande behandling för ME/CFS men vi har goda möjligheter att förbättra livet för de drabbade och aktivt använda de behandlingsmöjligheter som existerar idag. För den som önskar och behöver finns också psykolog, fysioterapeut, socionom, arbetsterapeut och psykiater från vår rehabklinik att tillgå.