ME/CFS : ME/CFS-Center växer

Vi utreder, diagnosticerar och behandlar

ME-Center - en mottagning med somatisk inriktning

ME-Center är en relativt nystartad mottagning som vuxit snabbt på grund av den stora patienttillströmningen. Vi ser ME som ett somatiskt och neurologiskt syndrom, i enlighet med senaste forskningsrön, och vår vision är att bli den ledande kliniken i Sverige för utredning och hjälp till patienter och anhöriga. Det är också uppdraget till oss från landstinget som bekostar verksamheten.

Namnet ME, myalgisk encephalomyelit, ger vid handen att en trolig bakgrund till symtomen är inflammation i centrala nervsystemet. Syndromet är också klassat som en neurologisk sjukdom med koden 93.3. Termen CFS, chronic fatigue syndrome/kroniskt trötthetssyndrom, räcker inte som beskrivning och kan lätt leda till misstolkning. Tidigare använde man bara termen kroniskt trötthetssyndrom, men ändrades då det inte räcker som en rättvis beskrivning av sjukdomen.

För att komma hit behöver du en remiss från din läkare. Ännu finns ingen enskilt botande behandling för ME/CFS men vi har goda möjligheter att förbättra livet för de drabbade och aktivt använda de behandlingsmöjligheter som existerar idag. 

Från remiss till utredning

När vi fått in remissen kommer du att få besvara några viktiga enkäter. Enkäterna ingår i utredningen för att säkerställa din diagnos och kan även ligga till grund för utvärdering av behandlingar längre fram.

I utredningen ingår bland annat:

  • Komplettering av laboratorieprover
  • Magnetkameraundersökning
  • Sensitiseringsmätning (mätning av smärttrösklar vid tryck)
  • Gångtest för upptäckt av PEM, post exertional malaise

Utredning och behandling hos oss ingår i högkostnadsskyddet, frikort gäller alltså.