Aktuella projekt vid kliniken

Kunskap, behandling, diagnostik

Bragée Kliniker är djupt engagerade i forskning och utbildning. Vi har pågående samarbeten med flera institutioner, i första hand Karolinska Institutet. 

Syftet med vår forskning är att: 

1) förbättra vår kunskap om sjukdomsorsak

2) effektivisera behandling av sjukdom 

3) utveckla diagnostisk precision


Pågående projekt

 • Ett viktigt forskningsfokus för oss är att studera faktorer vid ME/CFS som överrörlighet, nackskador och högt hjärntryck. Det har hittills resulterat i flera vetenskapliga artiklar, se nedan, under "Publicerade artiklar". Flera studier pågår.
 • Vi har också en pågående registerstudie över tidigare sjuklighet vid fibromyalgi, utmattning och ME/CFS.
 • Effekten av coenzym Q10 som behandling vid ME/CFS, studeras i ett pilotprojekt, som avslutas 2022.
 • Samsjuklighet vid diagnosen ME/CFS, ett 20-årsperspektiv med utgångspunkt i vår databas. Planerad avslutning 2023.
 • Vi genomför djupanalyser av cerebrospinalvätska, blod och saliv för bättre sjukdomsförståelse och identifiering av möjliga sjukdomsmarkörer, en samarbetsstudie med Uppsala universitet. Avslutas 2023.
 • Utvärdering av effekten av genomgångna behandlingar hos patienter med ME/CFS – en enkätstudie. Avslutas 2023.
 • Ett doktorandprojekt om förbättrad handläggning, utredning och diagnostik vid myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och associerade tillstånd. Planerad avslutning 2023.


Planerade projekt

 • Behandlingsstudier av patienter med ME/CFS, där vi med hjälp av pilotstudier och placebokontrollerade studier vill hitta effektivare behandling av sjukdomen.
 • Studera PEM (ansträngningsutlöst försämring) och dess utlösande faktorer i olika patientgrupper (utmattning, kronisk smärta, ME/CFS)


Avslutade projekt

 • Varför fungerar mitokondrier sämre hos patienter med ME/CFS? En cellbiologisk fall-/kontrollstudie i samarbete med Linköpings universitet.
 • Kan vaccinering mot COVID-19 påverka sjukdomsbilden hos patienter med ME/CFS?

 

Publicerade artiklar

Överrörlighet, förträngningar i halsryggen och höjt intrakraniellt tryck är tre symtom som är påfallande vanliga hos patienter med ME, visar vår studie  "Signs of Intracranial Hypertension, Hypermobility, and Craniocervical Obstructions in Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome", publicerad i Frontiers in Neurology.

Att personer med ME/CFS reagerade annorlunda än friska på en Covid-19 infektion, visades i studien ”Saliva Antibody-Fingerprint of Reactivated Latent Viruses after Mild/Asymptomatic COVID-19 is Unique in Patients with Myalgic-2 Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome”, publicerad i Frontiers in Immunology.

Hur vi på ett korrekt sätt i praktiken kan mäta och fastställa överrörlighet hos patienter med ME/CFS, undersöktes i studien "Assessment of systemic joint laxity in the clinical context: Relevance and replicability of the Beighton score in chronic fatigue", publicerad i Journal of Back and Musculosceletal Rehabilitation.

Ett enkelt men kraftfullt verktyg i screening för symptom associerade med cervicogen huvudvärk och om den sammanhänger med vanliga symptom som t ex, yrsel och balansproblem, har undersökts i "The Significance of Pain Drawing as a Screening Tool for Cervicogenic Headache and Associated Symptoms in Chronic Fatigue" i Journal of Pain Research.

En intervjustudie med ME-patienter om deras erfarenheter i primärvården, är The Journey towards becoming diagnosed with Myalgic Encephalomyeletis/Chronic Fatigue Syndrome - Patients´ Experiences, som visar att bemötandet varierar kraftigt, beroende på kunskap och intresse inom vården och även den kulturella skepsis mot sjukdomen som finns. Publicerad i EC Neurology.

Länk till ett urval av studier gjorda av medarbetare vid kliniken