Aktuella projekt vid kliniken

Kunskap, behandling, diagnostik

Bragée Kliniker är djupt engagerade i forskning och utbildning. Vi har pågående samarbeten med flera institutioner, i första hand Karolinska Institutet. 

Syftet med vår forskning är att: 

1) förbättra vår kunskap om sjukdomsorsak

2) effektivisera behandling av sjukdom 

3) utveckla diagnostisk precision


Pågående projekt

 • Ett viktigt forskningsfokus för oss är att studera faktorer vid ME/CFS som överrörlighet, nackskador och högt hjärntryck. Det har resulterat i en vetenskaplig artikel och flera studier pågår.
 • Vi har också en pågående registerstudie över tidigare sjuklighet vid fibromyalgi, utmattning och ME/CFS.
 • Effekten av coenzym Q10 som behandling vid ME/CFS, studeras i ett pilotprojekt, som avslutas 2022.
 • Samsjuklighet vid diagnosen ME/CFS, ett 20-årsperspektiv med utgångspunkt i vår databas. Planerad avslutning 2023.
 • Vi genomför djupanalyser av cerebrospinalvätska, blod och saliv för bättre sjukdomsförståelse och identifiering av möjliga sjukdomsmarkörer, en samarbetsstudie med Uppsala universitet. Avslutas 2023.
 • Utvärdering av effekten av genomgångna behandlingar hos patienter med ME/CFS – en enkätstudie. Avslutas 2023.
 • Ett doktorandprojekt om förbättrad handläggning, utredning och diagnostik vid myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och associerade tillstånd. Planerad avslutning 2023.


Planerade projekt

 • Behandlingsstudier av patienter med ME/CFS, där vi med hjälp av pilotstudier och placebokontrollerade studier vill hitta effektivare behandling av sjukdomen.
 • Studera PEM (ansträngningsutlöst försämring) och dess utlösande faktorer i olika patientgrupper (utmattning, kronisk smärta, ME/CFS)


Avslutade projekt

Resultaten från dessa studier kommer vi att berätta om när de blivit publicerade vetenskapligt.

 • Varför fungerar mitokondrier sämre hos patienter med ME/CFS? En cellbiologisk fall-/kontrollstudie i samarbete med Linköpings universitet.
 • Kan vaccinering mot COVID-19 påverka sjukdomsbilden hos patienter med ME/CFS?