Att jobba på Bragée ME-center

Vårt arbete på Bragée ME-Center

Klicka här för att komma till sidan med våra lediga jobb.

Har du blivit nyfiken på vårt ME-center? Tycker du om att jobba i en tvärprofessionell arbetsgrupp? Önskar du göra något för en patientgrupp som oftast har en betungande livssituation och stött på svårigheter i möten med vården? Då är du kanske en av våra framtida medarbetare.

Oavsett tjänst på kliniken, är det viktigt för oss att våra patienter får ett varmt och respektfullt bemötande, enligt våra ledord ”Trygg och trodd”. Bragée Kliniker får ofta uppskattning från patienter att de – ibland för första gången i vården – har blivit tagna på allvar med sina symptom. Våra ledord gäller även kollegor emellan.

Vi är en privatägd specialistläkarmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och är en godkänd vårdgivare inom vårdval ME/CFS för patienter med medelsvår och svårare ME/CFS. Bragée ME-Center är en egen enhet inom Bragée Kliniker, som totalt sett har drygt 100 anställda. På ME-Center arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, socionomer och psykolog, samt administrativ personal.

Till oss kommer patienter via läkarremiss efter att en initial handläggning är utförd av primärvården enligt viss.nu (länk). Vi tar emot patienter från region Stockholm, andra regioner i Sverige och även andra länder inom EU (EES) utifrån en medicinsk prioritering.

Vi har dels ett utredande uppdrag där vi utgår från rådande kunskapsläge för att fastställa eller utesluta diagnos. Vårdteam under utredningen består främst av läkare och sjuksköterska, men även av ytterligare profession utifrån behov. Vid måttlig till svårare ME/CFS erbjuder vi även behandling och anpassad individuell rehabilitering utifrån en vårdplanering som grundar sig i en medicinsk bedömning. Vårdplaneringen utformas av sjuksköterska tillsammans med patienten. Ett team med aktuella professioner formas därefter runt patienten utifrån vårdplaneringen.

Idag saknas evidens vad gäller botande eller lindrande behandling för ME/CFS men forskningen går framåt. Behandling och rehabilitering hos oss är inriktad på symptomlindring och bibehållande/förbättring av funktions- och/eller aktivitetsförmåga samt en ökad hälsorelaterad livskvalité.

Som personal på Bragée ME-Center träffar du dina patienter på mottagningen men också i deras hem om de bor i Stockholms län. Läkare gör hembesök i särskilda fall men övrig personal gör hembesök på regelbunden basis. Samtliga professioner håller också i gruppföreläsningar för patienter och närstående. Möjlighet till videobesök med patienter finns men används mycket sparsamt främst till utomlänspatienter.

Vi är en kunskapsorienterad klinik som värdesätter forskning och kompetensutveckling. Vi har ett integrerat och systematiskt kunskapsutbyte, kollegor emellan, samt övrig kompetensutveckling genom bland annat regelbundna externa föreläsare.

Du är alltid välkommen att skicka in dina uppgifter till oss, även om ingen tjänst för tillfället är utlyst.

Länk för spontanansökan