Björn Bragée i TV4 om nya forskningen

Får tillfälle presentera artikel och ryta till.

"En tankeställare till dem i vården som har mage att kränka patienter med uttryck som Hitte-på sjukdom".  Björn medgav att han blir en riktigt arg doktor när han hör hur man kan behandla patienter så okunnigt. Och Malou inledde med frågan hur det kan komma sig att 80 procent av patienter med ME trötthetssyndrom är kvinnor. Skulle män få höra att de har en påhittad sjukdom? Knappast.

Den vetenskapliga artikel som publicerats från kliniken av Bragée, Bertilson m.fl. har blivit mer läst än nästan alla andra artiklar i den ansedda tidskriften Frontiers in Neurologys hela historia, så genomslaget är stort för kunskapen att patienter med ME CFS oftare har

  1. Överrörlighet och lucker bindväv, vilket kan ge en rad symtom
  2. Förträngningar i nacken, med neurologiska störningar
  3. Möjligen ökat tryck i hjärnvätska, som också kan förklara mycket av trötthet och yrsel

Se inslaget här!