Bli patient hos oss

Välkommen, trygg och trodd

Vill du komma till specialiserad rehabilitering för långvarig smärta eller utmattning. Då kan du antingen be läkaren på din vårdcentral om en remiss till oss, alternativt så kan du själv skicka en ”egenremiss”.

För att själv skicka en egenremiss via 1177 så klicka här , välj alternativet egenremiss och logga in med bank-id. Du får sedan svara på ett antal frågor kring din sjukhistoria och nuvarande situation så skickas det till oss i form av en egenremiss och vi återkommer till dig inom två dagar.

Vi bedömer både den remiss som du själv skickar eller den som kommer via din läkare likadant. Fördelen med att din läkare skickar remissen är att det underlättar samverkan mellan oss på Bragée och din vårdcentral. 

Vår rehabilitering sker antingen fysiskt tre dagar i veckan under 9-10 veckor eller digitalt via video. Bedömningen sker däremot alltid på plats för att vi ska kunna undersöka dig ordentligt.

För oss är det självklart att väntan bara försämrar sjukdomar och blir svårare att bota allt eftersom tiden går. Om man slipper vänta, blir det bättre vårdresultat och lättare för alla.

Du kan också nå oss på 08-545 888 75 


Teamet på Bragée kliniker