Bragee Kliniker ställer upp i Coronatider

Vi har kompetensen och viljan

Vi har skrivit  till Region Stockholm och erbjudit alla resurser vid kliniken som kan vara till nytta i Coronatider. Vi skulle exempelvis kunna avlasta sjukhusens smärtmottagningar, deras mottagningar för patienter med ångest oro och nedstämdhet, ja, till och med  öppna upp varje typ av verksamhet som Region Stockholm behöver. 

- Vi har en fantastisk kompetens på många områden, säger vd Peter Alexanderson

- Vi har läkare med ett tiotal olika specialiteter, inte bara rehabmedicin, men smärtlindring, neurologi, lungmedicin, endokrinologi, ortopedi, allmän medicin för att nämna några. Vi har också stor vana vid teamarbete kring patienter med svåra besvär.

Den regional särskild sjukvårdsledningen, RSSL som ansvarar för att sjukhusen har hög kapacitet har frågat Bragée kliniker kan bidra med personal till intensivvårdsavdelningar. Vi är den enda kliniken inom vårdvalet som har personal med sådan kompetens, d.v.s. arbetat inom intensivvården tidigare. Vi svarar förstås positivt på sådan förfrågan, och därefter måste vår personal ta ställning till om de kan arbeta på sjukhusen.

- Om vi istället - eller också- kan använda våra stora lokaler och all annan relevant personal, som psykologer, fysioterapeuter, socionomer, och arbetsterapeuter kan vi inte bara dra ett strå till stacken, vi kan göra skillnad, menar ledningen. 

-Dessutom har vår branschorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner samsyn om hur extrakostnader och nattarbete och annat kan regleras, vilket underlättar.

Det kan förstås medföra en del ändringar i schema och våra resurser tänjs ytterligare, men det kan vi hantera, också med lite hjälp och förståelse från våra patienter.  Det räknar vi med i dessa tider!