Corona och ME

Workshops för våra patienter med ME

Vi bjuder nu in våra patienter att få information, genom video  i sin telefon, padda eller dator. Inbjudan går med SMS som besvaras med en anmälningsenkät till dem som varit på ME-center. Det är utan kostnad.

Först ut är workshops med smärtläkaren Björn Bragée om Corona och ME/CFS

 • Vilka råd gäller för patienter med ME/CFS?
 • Vad tycker ME-läkare i andra länder?
 • Vad är riskgrupper, och hur stora är riskerna?
 • Vad är Coronavirus - lite medicinsk baskunskap
 • Om pandemier och det aktuella läget
 • Vad kan man göra förebyggande, finns det vaccination?
 • Vad är immunitet och flockimmunitet, och vad betyder det vid ME?
 • Hur får våra patienter information och kan hålla kontakt

Det rör sig om levande workshops i samverkan, inte inspelade program.

 • mån 30/3 kl 14.00
 • tis 31/3 kl 14.00
 • ons 1/4 kl 14.00

Om detta slår väl ut med intresse och fungerande teknik kommer vi fortsätta med andra teman. 

Vi bjuder in via 1177.se, där en del har sin länk till epost, andra till SMS, eller båda.  Man loggar in med bank-id på vanligt sätt. På så sätt vet vi vilka som deltar och kan ge anpassad information, och vi kommer också ta kontakt med alla individuellt som behöver det, och man kan förstås ställa frågor kring sin egen situation i samtal med läkaren genom att begära det på vanligt sätt - helst via 1177.se.

Vi använder olika lösningar för gruppinformation och individuella kontakter, och alltid säker inloggning med bank-id verifikation.  Man får en kallelse strax innan mötet. 

Observera att det är mycket bra att ladda ned appen ZOOM på google apps, eller app store till sin telefon, normalt använder 80% av våra deltagare mobilen. Zoom är gratis, och används numera som nästan enda videosystem i svenska forskarvärlden, men hos allt fler, och har många bra funktioner. Framför allt är den driftsäker trots det extremt ökade användandet av videokonferenser i världen. Det tar ett par minuter att installera den på vanligt sätt, och då fungerar utsända länkar utan att man behöver börja med att installera appen.

PS om du inte fått något SMS och är patient vid ME-center, hör av dig via 1177.se så du kommer på listan...