Covid-19

Kravet på munskydd upphör

Med anledning av att pandemilagen avskaffades 31 mars, så har våra riktlinjer och rutiner uppdaterats. Detta gäller för dig som patient eller gruppdeltagare: 

Den största skillnaden mot tidigare är att kravet på munskydd eller visir upphört. För den som vill fortsätta att bära munskydd, tillhandahåller vi det. I grupprum fortsätter vi att försöka hålla avstånd.

Vi uppmuntrar vidare till fortsatt god handhygien och att man spritar sina händer. Den som har symptom på infektion ska som tidigare hålla sig hemma.