"Detta är en Meljard"

FSI larmar i skrivelse och film

ME och postcovid kräver individuell behandling. Många får positiva effekter av vissa behandlingar, även om strikt evidens saknas. Den kliniska erfarenheten måste respekteras, helt enkelt. Det skriver Föreningen för svårdiagnosticerade infektionssjukdomar (FSI) till Socialstyrelsen och andra berörda parter. Man uppmanar också till att omedelbart ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns på Bragée ME-Center, när ME-Center i december stänger. 

Läs hela skrivelsen här

FSI har också nyligen gjort en sevärd kort film, "Intervjuer för bättre vård" för att tydliggöra behovet hos patienterna. Där intervjuas patienter, läkare och forskare, bland annat ME-Centers grundare Björn Bragée, som förklarar vad en "Meljard" är för något!