Doktor Olli går i pension?

Dags för utvärdering och utveckling!

Vår respekterade och av så många patienter uppskattade kollega professor Olli Polo har nått ordinarie yrkeslivets slutpunkt. Men en sådan kämpe för ME-patienternas sak och forskning sätter ingen slutlig punkt, utan kommer under hösten att starta utökad utvärdering samt två behandlingsprojekt om vätskestatus och autonoma nervsystemet hos patienterna. Förstås. Hellre tre punkter.... som ger en hint om fortsättning än en som anger slut!

Så nu har vi tillsammans sänt ut en enkät till de 783 patienter som Olli mött under vår nybyggartid för ME-center. Vi hoppas på många svar, så vi kan visa vilka behandlingar som är de bästa, och vilken bakgrund i form av symtom och erfarenheter betyder mest för sjukdomen. 

Olli skriver själv att det är av patienterna han mött under åren som han lärt sig mest om ME/CFS. En ödmjuk och patientfokuserad läkare, som alltid kommer först på morgonen och lämnar sist på kvällen för att slutföra alla dagens uppgifter och patientärenden, men också är en internationellt respekterad forskare inom området. 

Ett av projekten är vätskeersättning i form av dropp till patienter vars prover och status visar på uttorkning eller vätskebrist, och på bilden ser vi honom i vår nya behandlingsavdelning för den behandlingen. Samtidigt är det förstås en gemensam sorg att hela denna fina verksamhet skall upphöra i höst efter regionens beslut att ta över ME vården i egen regi. Men då kommer man att ha ännu ett bra underlag från oss vad patienter efterfrågar och behöver!

Och Olli och vi andra finner säkert nya vägar att möta patienter med svår fatigue, till exempel efter Covid-19. 

Tack Bro, för dina fina insatser, och välkommen in bland oss pensionärer som inte ger upp utan stretar på, det bästa kan vara framför oss!

Björn Bragée, medicinskt ansvarig läkare, ME Center