Egenremiss - att remittera sig själv till oss

Skriv din egen remiss!

Det är inte svårt, och vi behandlar en sådan på samma sätt som remisser från vården.

OBS: Egenremiss gäller inte vid ME/CFS utan just när man har ont eller är utmattad, se nedan.

  1. Klicka på denna länk https://form.idkollen.se/bragee/egenremiss 
  2. Svara på fem enkla frågor
  3. Legitimera dig med bank-id och sänd
  4. Klart!

Vi hör av oss direkt om kliniken är öppen, annars nästa vardag. Och normalt kallas du sedan direkt till en specialistbedömning på lämplig dag för dig. 

Om du har haft ont på många ställen i kroppen samtidigt, eller varit svårt utmattad sedan längre tid än tre månader, kan du få specialistbedömning för att ta reda på om rehabilitering passar. Du ska tidigare ha sökt läkare för dina besvär, normalt sett husläkaren. Läkaren kan förstås skriva en remiss till specialistbedömning hos oss. Men ibland fungerar det inte, eller tar lång tid, och då kan du efter husläkarens bedömning själv begära specialistbedömning hos oss med en "egenremiss". För vem kan bättre veta dina behov än du själv?

Det behöver ändå sägas att det är väldigt bra med läkarremisser, eftersom vi då får någon i vården att samarbeta med. Men huvudsaken för att komma till oss är att du tidigare har sökt vård för dina besvär och är utredd för din smärta eller utmattning. Om du har frågor så kan du ställa dem till oss på 1177, vi är duktiga att svara! Du kan också fylla i och skicka din egenremiss till oss inne på 1177.

Om du föredrar att skriva på papper, så har vi också en pappersremiss som du kan fylla i. Ring och beställ den på 08-545 888 75 så skickar vi den med posten, eller ladda ned och skriv ut den, om det fungerar för dig. Den ska sedan skickas till adress: Bragée Rehab, Box 242 48, 104 51 Stockholm

När du fyller i din egenremiss till oss, så behöver du bara följa formuläret. Om du har både smärta och utmattning, kan du diskutera med bedömningsteamet på bedömningsdagen vilket program som skulle vara lämpligast för dig. 

Här får du veta hur vår specialistbedömning går till