Få kontroll på din smärta 1-7

Fibromyalgi, stress-smärta, IBS, värk....

Den här kursen med smärtspecialisterna Björn och Britt Bragée vänder sig till dig som har allmän smärta, till exempel diagnoserna fibromyalgi, stressrelaterad smärta, IBS och många andra där värken är spridd i kroppen, eller till och med känns som den vandrar runt.

Kursen har sju avsnitt som läggs ut på vår kurssida under våren 2023. Till varje avsnitt hör en övning, och därmed blir kursen i dubbel mening också en behandling. Dels för att kunskap i sig ger lindring, dels för att du får övningar som kan minska besvären för stunden. 

På vår kurssida youtube.com/@bjornochbritt  har vi också en mer avancerad smärtkurs för den mer intresserade, som redan ligger ute med sina sju avsnitt. Läs mer om den kursen här.

OCH GLÖM INTE ATT ÖVA!