Rehabprogrammen : Smärta

Vanliga frågor om vår rehab

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Vi tar gärna emot egenremisser, förutsatt att din smärta varit långvarig (mer än tre månader). Men vi uppskattar självklart också att få läkarremisser, då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare (i första hand ska du vända dig till vårdcentralen). 

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, det vill säga att du fyller i ett frågeformulär och skickar till oss. Formuläret finns här på hemsidan (klicka på länken), men du måste skriva ut det och skicka det per post till oss (sekretessen hindrar ifyllnad på webben). Eller ring oss på 08 545 888 75, så skickar vi ett formulär till dig. Egenremiss för utskrift

Vilket är bäst, egenremiss eller läkarremiss?

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

I fall av tveksamhet över vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig, kommer det att kunna avgöras under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan ta dig till oss utan alltför stor ansträngning. Om du går ett reducerat program (1-3 ggr per vecka) är det förstås lättare att komma långväga ifrån.

Hur löser jag boendet?

Den som inte bor i Stockholm får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Hur långa är väntetiderna för att starta rehab?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Vår kontakt börjar med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Då är ännu inget beslutat. Nästa steg blir att också träffa läkare och fysioterapeut. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver träffa en smärtläkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering

Kan jag jobba samtidigt som jag går i programmet?

Det beror på. Det ordinarie rehabprogrammet räknas som heltidsbehandling, eftersom återhämtning och tid för eget övande ingår. De flesta är då sjukskrivna på heltid. Det är också möjligt att få så kallad "förebyggande sjukskrivning" om man jobbar och behöver vara ledig för att delta i programmet. 

Tar ni emot äldre?

Ja, vi har ingen åldersgräns uppåt. Alla bedöms utifrån samma kriterier, grunden för vår bedömning att man ska kunna klara av och dra nytta av rehabprogrammet utifrån den typ av besvär man har.