Smärta

Vanliga frågor om vår rehab

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Vi uppskattar läkarremisser, då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkere, men vi accepterar också egenremisser. Om du kommer från ett annat län önskar vi läkarremiss.

Vad är egenremiss?

Det innebär att du själv skriver din egen remiss till oss. Det innebär att du fyller i ett frågeformulär och skickar till oss. Formuläret finns här på hemsidan, men du måste skriva ut det och skicka det per post till oss. Eller ring oss på 08 545 888 75, så skickar vi ett formulär till dig. Egenremiss för utskrift

Vilket är bäst, egenremiss eller läkarremiss?

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss dagligen under din rehab, utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Vem betalar om jag inte bor i Stockholms län?

Du betalar samma patientavgift som den som bor i Stockholm. Under rehab kommer du upp till frikortsgränsen (1100 kr) ganska snabbt. Landstingen fördelar vårdkostnaden emellan sig.

Hur långa är väntetiderna för att starta rehab?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Om vi, utifrån vad vi kan läsa i remissen, tror att vi kan hjälpa dig, börjar vår kontakt med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Då är ännu inget beslutat. Nästa steg blir att också träffa läkare och fysioterapeut. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver träffa en smärtläkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering

Kan jag jobba samtidigt som jag går i programmet?

Nej, det blir för omfattande. Rehabprogrammet är på heltid, med fasta tider för- eller eftermiddagar och enskilda besök/aktiviteter utöver det.

Tar ni emot äldre?

Ja, vi har ingen åldersgräns uppåt. Alla bedöms utifrån samma kriterier, grunden för vår bedömning att man ska kunna klara av och dra nytta av rehabprogrammet utifrån den typ av besvär man har.