Rehab : Smärta

Vanliga frågor om smärtrehab

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Vi tar gärna emot egenremisser, förutsatt att din smärta varit långvarig (mer än tre månader). Men vi uppskattar självklart också att få läkarremisser, då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare (i första hand ska du vända dig till vårdcentralen). 

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, du kan göra det direkt på 1177.se genom att leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée)  Du kan också fylla i ett frågeformulär och skicka till oss.  Egenremiss för utskrift

Vilket är bäst, egenremiss eller läkarremiss?

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

I fall av tveksamhet över vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig, kommer det att kunna avgöras under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan ta dig till oss utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som inte bor i Stockholm får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Hur långa är väntetiderna för att starta rehab?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Vår kontakt börjar med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Då är ännu inget beslutat. Nästa steg blir att också träffa läkare, fysioterapeut och psykolog. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver träffa en smärtläkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering

Kan jag jobba samtidigt som jag går i programmet?

Det beror på din utgångspunkt före rehab. Programmet är krävande för många och får då räknas som heltidsbehandling, eftersom tid för eget övande hemma och återhämtning ingår. Om du är i arbete hel- eller deltid före rehabstart, kommer du behöva så kallad "förebyggande sjukskrivning" för att delta i programmet. Förebyggande sjukpenning täcker den faktiska tid du är på rehab, plus restiden.

Tar ni emot äldre?

Ja, vi har ingen åldersgräns uppåt. Alla bedöms utifrån samma kriterier, grunden för vår bedömning att man ska kunna klara av och dra nytta av rehabprogrammet utifrån den typ av besvär man har.