Finanslandstingsrådet besöker Bragée kliniker

Irene Svenonius informerar sig om ME/CFS

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius besöker Bragee kliniker för att bland annat informera sig om en mycket eftersatt patientgrupp de ME/CFS. Det är en ofta försummad patientgrupp med diffus smärta, utmattning och trötthet.

- Det är mycket viktigt för mig att vara ute i verksamheterna för att informera mig om hur landstinget sköter sina åtaganden. Dessutom känner jag starkt för den patientgrupp, som bland annat Bragée kliniker tar hand om, säger Iréne Svenonius.

Inte någon annanstans i världen har man på några få år öppnat tio enheter för rehabilitering av dem med värk och utmattning. Stockholm läns landsting ligger i framkant för att hjälpa en ofta ej trodd patientgrupp med mycket låg livskvalitet och där många patienter blir bundna till sängen eller hemmet.

På Bragée kliniker erbjuds patienterna ett rehabprogram där man möter både läkare, fysioterapeuter, psykologer och andra yrkesgrupper för både utbildning, behandling och försäkringshjälp. De många besöken ersätts av landstinget där frikort gäller.

Sjukdomen har med all rätt fått stor uppmärksamhet på senaste tiden i TV och andra medier. Det är inte någon vanlig trötthet, utan så lite som en kort promenad eller ett läkarbesök kan orsaka smärta, hjärndimma och svår försämring i dagar eller till och med veckor. Bragée kliniker driver en av de två enheterna som behandlar denna sjukdom.

Landstingsrådet gjorde en rundvandring bland utredningsverktyg som smärttröskelmätare, tippbord och fysiologiska mätningar av stressparametrar och autonoma nervsystemet.

- Det känns fantastiskt meningsfullt att kunna förbättra livet för den här svårt sjuka patientgruppen. Det viktigaste är att utreda och utbilda, säger smärtläkare Björn Bragée även känd som Arga doktorn.

- Det finns inte många godkända behandlingar, men de som finns bör användas, och ofta behöver patienter hjälp med oförstående myndigheter och en vård som verkar maktlös. Det är fint att landstinget förstår behovet som länge varit okänt och försummat. Får vi möjlighet att ge patienterna rehabilitering leder det till ökad hälsa och livskvalitet samt att fler kan återgå till arbete, avslutar Björn Bragée.