Följ våra nya kurser på youtube!

Kunskap och övningar som hjälper

Vi har kurser på youtube, gratis och vetenskapligt förankrade! En klar med sju avsnitt om smärta "få kontroll på smärta". Och nu lägger vi vecka för vecka ut en patientkurs om fibromyalgi och annan allmän smärta. 

Det finns övertygande vetenskap som visar att undervisning och kunskap till patienter är lika effektivt som många behandlingar, och förstärker effekten av både läkemedel och kroppsbehandling.

Gå till vår kurs-sida www.youtube.com/@bjornochbritt för att inte bara lära, utan också delta i de övningar som skall ge dig kontrollen åter.