För dig som betalar själv för vården

"Privat - privat"

Vid vår försäkringsmottagning, som öppnar 15 maj 2023, kan vi också ta emot privatbetalande patienter. Vi har inga väntetider och mycket kompetenta specialistläkare och andra vårdprofessioner. Vad vår privata vård främst är inriktad på är:

  • Smärtklinik för nervsmärta
  • Smärtklinik för komplexa smärttillstånd
  • Smärtklinik för för cancersmärta
  • Specialistklinik för post-covid
  • Specialistklinik för utredning av neuropsykiatrisk diagnos
  • Stressklinik för krisbearbetning och posttraumatiska tillstånd
  • Psykologmottagning för varje typ av konsultation

Möjligheten att hos oss betala privat för sin egen vård finns alltså hos oss, men vi råder ändå alla att först använda sig av den offentligt finansierade vården. Vi vill inte heller erbjuda, som privat alternativ, liknande eller samma vård som den vi  bedriver offentligt finansierad på regionens uppdrag - det vill säga rehabilitering vid långvarig och utbredd svår smärta, rehabilitering vid svår utmattning och mottagning för ME/CFS. Om det är sådan vård du söker, så ingår den i vårt offentligt finansierade uppdrag och du kan komma till oss via läkarremiss eller egenremiss (egenremiss endast för smärta/utmattning). Inte heller för den offentligt finansierade vården har vi några väntetider, så om det är sådan vård du söker kan ändå komma direkt. Hos oss finns inga gräddfiler, så vi är trygga i vårt samhällsuppdrag. Som varje läkare i Sverige är också vi skyldiga att upplysa om var du kan få hjälp för dina besvär inom den offentliga vården. Med detta sagt välkomnar vi dig till vår privat-privat mottagning! 

Priser fås i samband med anmälan, du kan nå oss via det säkra kontaktformuläret nedan, eller på telefon 08 545 888 75. Vi svarar via telefon. OBS, endast för privat- och försäkringsvård. (För andra ärenden med personliga uppgifter, använd 1177.se)

KONTAKTFORMULÄR VIA "IDKOLLEN"