Framtiden

Vi utvecklar verksamheten

Bragee Rehab har aldrig fått så många remisser som efter det regionen beslutade att säga upp våra avtal med avveckling under 2025, vilket visar på det enorma behov som finns för hjälp vid långvarig smärta, och även vid svår utmattning. 

Remissflödet till vår enhet för ME/CFS har inte heller avtagit så mycket som man kunnat befara för en verksamhet som måste stänga redan i december 2023, och vi har haft många nya teambedömningar för de som kan ha drabbats av denna svåra sjukdom.

Vi har under 2023 startat en enhet för försäkringsvård, dit alla de större försäkringsbolagen i Sverige kan sända personer som behöver vår kompetens för bedömning och behandling. Vi har dessutom öppnat upp för privatbetalad vård inom flera områden. Denna vård är samlad under ett tak: Medect Privat & Försäkring. Medect Privat & Försäkring är fysiskt beläget på samma adress som våra tidigare verksamheter, Karlavägen 100.

Framöver planerar vi att fortsätta allt vi kan för våra patienter och deltagare inom kvarstående vårdval, där våra färdigheter är viktiga, och även göra fler utbildningsinsatser både för patienter och vårdprofessioner. 

Vi kommer dessutom också att starta en rad helt nya verksamheter, både inom första linjens vård och för specialiserad vård vid smärta, trötthet, inflammation och andra komplexa tillstånd. Vi har en unik kompetens och vår personal är på tårna för att möta nya utmaningar under mottot "Trygg och Trodd".

Grundaren Björn Bragée