Frontiers in Neurology

Forskningsfynd kastar ljus över symtomen

Överrörlighet, förträngningar i halsryggen och höjt intrakraniellt tryck. 

Det är tre symtom som är påfallande vanliga hos patienter med ME, visar ny svensk studie, som publicerats från Bragée Kliniker. Där visas att patienter med ME/CFS oftare har:

  1. Överrörlighet och lucker bindväv, vilket kan ge en rad symtom
  2. Förträngningar i nacken, med neurologiska störningar
  3. Möjligen ökat tryck i hjärnvätska, som också kan förklara mycket av trötthet och yrsel

Läs hela artikeln här