Hembesök

Insatser i hemmet kan ges efter utredning

Vem kan få hembesök?

Många av de insatser som vi ger på Bragée ME-center, kan vi också ge i hemmet, när det behovet finns. Efter utredning tar vi beslut om du är aktuell för hembesök. För att kunna få hembesök behöver du bo i Stockholms län och ha svårt att ta dig till vår mottagning. För hembesök gäller samma kostnad och frikortsregler som för vanliga besök, det är ingen skillnad. Hembesöken är en del i din vårdplan, vilket innebär att du inte spontant kan begära ytterligare hembesök, även om önskemål finns. Önskemål om hembesök måste förankras i vårdplanen.

Vilka gör hembesök?

De vårdprofessioner som kan göra hembesök är: sjukgymnast/fysioterapeut, dietist, psykolog, kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut. Det kan handla om till exempel strategier kring återhämtning, vardagsstruktur, fysisk aktivitet, mat och vikt, stödjande samtal, anhöriginformation eller medicinsk uppföljning. Utifrån vår utredning på kliniken bedöms vilka professioner som är aktuella för just dig. Vid hembesök är vi alltid två professioner som åker. Därför kan det vara så att du enbart har insatser av den ena professionen som kommer på hembesöket.

Så här går det till

  • Du får en kallelse med datum och tid - ett ungefärligt klockslag mellan kl 09 och 16. Under din hembesöksdag åker vi även runt till andra patienter, så tidsangivelsen är preliminär. Du får ett sms när vi är på väg hem till dig.
  • Eventuella avbokningar och/eller trafikhinder kan innebära en förändring. Du kommer då att få ett telefonsamtal från oss. Det är viktigt att vi kan nå dig på telefon den dagen. Vi ringer från okänt nummer.
  • Om du har frikort är besöket kostnadsfritt, annars ligger kostnaden på 100-200 kr per besök beroende på profession. Dock maximalt 1150 kr per år.
  • Avbokning och ombokning tel 08-545 888 71 eller via 1177. Vid förhinder önskar vi besked senast 24h före avtalad tid. Du kommer annars debiteras för uteblivet besök enligt Regionens bestämmelser, även om orsaken är sjukdom eller försämring. Frikort gäller inte vid uteblivet besök. Uteblivet besök i vården kostar 400 kr sedan 1 september 2020.