Så hanterar vi risken för coronaviruset

Vi följer Region Stockholms bevakning och instruktioner och håller oss uppdaterade.

Vi kan alla hjälpa till att minska smittspridning genom att:

- följa de direktiv som skyltas på våra entréer

-  tvätta/sprita händerna när du kommer hit och när du kommer hem

-  undvika handkontakt

- stanna hemma om du får hosta, ont i halsen eller feber (mer än 38°C). Stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet.

Vanligaste symtomen vid COVID-19 är feber (88%), torrhosta (68%), stor trötthet (38%) och andningsbesvär (19%). Mindre vanligt är huvudvärk, halsont och frossbrytning (11-14%).

Läs vår information till patienter och deltagare här.

Region Stockholms hemsida hittar du här.