Rehab och covid-19

Så påverkar pandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms direktiv. För dig som patient eller rehabdeltagare är kanske det mest synliga att vi bär munskydd eller visir i gemensamma utrymmen. 

Pandemin tvingade fram en väldigt snabb omställning från fysiska till digitala besök – vi har i linje med det också kunnat erbjuda hela rehabprogram på distans. Vi är nu väldigt glada att successivt kunna börja välkomna patienter och deltagare till fysiska besök igen - och vi hjälps alla åt att fortsatt hålla avstånd och att sprita stolar och britsar i grupprummen. FHM och Regionen manar till fortsatt försiktighet. Detta är vad som gäller nu:

  • Grundregler: Håll avstånd. Sprita/tvätta händerna ofta. Ta inte i hand. 
  • Munskydd: Smittskyddsläkaren i regionen rekommenderar både vårdpersonal och patienter att använda munskydd i patientutrymmen. Detta gäller även eventuella anhöriga/medföljare till patienten.
    Har du som patient inget eget munskydd så finns det i receptionen. Munskydd är att föredra men om du av någon anledning inte har möjlighet att använda det så kan vi också erbjuda visir.
  • Om du har symtom: Stanna hemma vid minsta symtom, som hosta, snuva, feber. Avboka dina individuella besök, eller omboka till digitalt besök. Avboka dina fysiska gruppbesök. Om dina symtom varar längre än 24 timmar, ta en covidtest (information om det på 1177). Om det är positivt, ska du stanna hemma minst i sju dagar, även om du blir symtomfri tidigare. Du ska ha två helt symtomfria dagar, innan du kommer tillbaka.
  • Om någon i ditt hem har symtom: Om någon i ditt hushåll har symtom, ska alla i hushållet stanna hemma tills hen har fått testsvar. Avboka dina individuella besök, eller omboka till digitalt besök. Avboka dina ev fysiska gruppbesök. Om testsvaret visar på covid-19, så ska du själv testa dig så snart som möjligt. Oavsett resultat ska du stanna hemma i sju dagar. När fem dagar har gått ska du göra ytterligare ett test, oavsett om du har symtom eller inte.
  • Smittspårning på kliniken: När du meddelar oss på kliniken att du stannar hemma pga att du själv har covid-19, föreskriver rutinerna att alla som du varit närmare än två meter under minst 15 minuter ska kontaktas, det handlar om närhet till både vår personal och till medpatienter och gruppdeltagare. Det innebär att du kan komma att bli kontaktad av oss om någon i personalen eller i din grupp blivit sjuk. Vår förhoppning är förstås att alla respekterar regeln om att hålla två meters avstånd, så att det inte ska bli nödvändigt.
  • Den som är vaccinerad ska iaktta samma regler som ovaccinerade. 
  • Har du varit ute och rest? För den som inte är fullvaccinerad gäller testning med PCR-test vid hemkomst till Sverige, även om hen inte har symtom. Detta rekommenderas oavsett vilket land som har besökts, med undantag för Norden. Den som rest inom Norden eller den som är fullvaccinerad behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige. Men var alltid försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Var mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.