Rehab och covid-19

Så påverkar pandemin

Våra erfarenheter och lathund om aktuella regler: 

För dig som patient eller rehabdeltagare är kanske det mest synliga att det är avsevärt glesare i lokalerna än före pandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms direktiv om skyddsåtgärder. Det innebär också att all personal du möter bär visir/munskydd och att även du som besökare erbjuds ett munskydd. Du kan också erbjudas att genomföra några eller kanske alla dina besök på distans, via video och telefon.

Pandemin tvingade fram en väldigt snabb omställning från fysiska till digitala besök – ett tekniksprång som har orsakat en del gråa hår hos både patienter/deltagare och personal! Men vi är stolta och glada att ha lyckats överföra hela våra rehabprogram till att kunna ges till distansgrupper. I den mån det har varit möjligt har vi i samklang med riktlinjerna tagit emot i mindre grupper på kliniken, för att gruppdeltagare och personal ska få träffa varandra fysiskt åtminstone några gånger under rehabtiden. Då hjälps vi åt att hålla avstånd och att sprita stolar och britsar i grupprummen. Gensvaret har överlag varit fantastiskt, för en del rehabdeltagare har det faktiskt varit första möjligheten att kunna delta i rehabprogram, eftersom det har varit för långt eller för svårt att ta sig till oss flera gånger i veckan. De bästa bitarna från den här omställningen kommer vi förstås att ta vara på även i framtiden.

Ändå är vi väldigt glada nu att successivt kunna börja välkomna allt fler patienter och deltagare till fysiska besök igen. Det ger hopp om att så småningom vara på väg tillbaka till det normala, liksom det att allt fler  patienter/deltagare och personal har påbörjat sin vaccination.

Men vi är inte där än! Det är just nu, som både FHM och Regionen manar till extra försiktighet, så att inte smittotalen ska skjuta i höjden igen. Detta är vad som gäller i detta skede:


Lathund om covid-19


  • Grundregler: Håll minst två meters avstånd. Sprita/tvätta händerna ofta. Ta inte i hand. Använd gärna munskydd.


  • Om du har symtom: Stanna hemma vid minsta symtom, som hosta, snuva, feber. Avboka dina individuella besök, eller omboka till digitalt besök. Avboka dina fysiska gruppbesök. Om dina symtom varar längre än 24 timmar, ta en covidtest (information om det på 1177). Om det är positivt, ska du stanna hemma minst i sju dagar, även om du blir symtomfri tidigare. Du ska ha två helt symtomfria dagar, innan du kommer tillbaka.


  • Om någon i ditt hem har symtom: Om någon i ditt hushåll har symtom, ska alla i hushållet stanna hemma tills hen har fått testsvar. Avboka dina individuella besök, eller omboka till digitalt besök. Avboka dina ev fysiska gruppbesök. Om testsvaret visar på covid-19, så ska du själv testa dig så snart som möjligt. Oavsett resultat ska du stanna hemma i sju dagar. När fem dagar har gått ska du göra ytterligare ett test, oavsett om du har symtom eller inte.


  • Smittspårning på kliniken: När du meddelar oss på kliniken att du stannar hemma pga att du själv har covid-19, föreskriver rutinerna att alla som du varit närmare än två meter under minst 15 minuter ska kontaktas, det handlar om närhet till både vår personal och till medpatienter och gruppdeltagare. Det innebär att du kan komma att bli kontaktad av oss om någon i personalen eller i din grupp blivit sjuk. Vår förhoppning är förstås att alla respekterar regeln om att hålla två meters avstånd, så att det inte ska bli nödvändigt.


  • Om du är vaccinerad: Den som är vaccinerad ska iaktta samma grundregler som ovaccinerade. Men i situationen med någon i hushållet som har insjuknat, så behöver den som fått sin första vaccindos för minst tre veckor sedan, inte stanna hemma i sju dagar vid symptomfrihet. För vårdpersonal gäller i det här fallet striktare regler.

Läs mer på Region Stockholms hemsida