Intervju med Britt Bragee om andning

Snabb väg till minskad stress

"Det enklaste och snabbaste redskapet vi har för att motverka stress", säger Britt Bragee. Det fungerar därför att andningen är kopplad till det autonoma nervsystemet, som reglerar kroppsfunktioner som vi normalt inte styr med viljan.

Läs hela artikeln här

Britt Bragee