Kroniskt trötthetssyndrom

Behandling vid kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom eller ME/CFS

Kroniskt trötthetssyndrom kallas numera ME/CFS, där förkortningen står för Myalgisk Encefalomyelit / Chronic Fatigue Syndrome. ”Myalgi” betyder muskelsmärta och ”encefalomyelit” betyder inflammation i hjärna och ryggmärg. ”Chronic fatigue syndrome” betyder just ”kroniskt trötthetssyndrom”. Alla kan få ME /CFS men vad som orskar syndromet är fortfarande oklart. Här kan du läsa mer om ME/CFS.

Symptom vid ME/CFS

Symptom som kan uppstå vid ME/CFS är:

 • Långvarig trötthet och att snabbt bli utmattad, även av mycket små ansträngningar
 • Sömnproblem
 • Halsont
 • Sjukdomskänsla
 • Ledsmärta
 • Svaghet
 • Huvudvärk
 • Besvär med magen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Känslighet för stress
 • Svullna lymfkörtlar

Behandling på Bragée

På Bragée i Stockholm erbjuder vi utredning och behandling vid kroniskt trötthetssyndrom. Läs mer om hur du blir patient hos oss.