Långvarig och kronisk smärta : Långvarig och kronisk smärta

Rehabilitering för kronisk smärta på Bragée i Stockholm

På Bragée i Stockholm erbjuder vi rehabilitering för långvarig eller (som det tidigare hette) kronisk smärta. Vi har ett åtta veckor långt program för långvarig smärta. I programmet jobbar vi med kunskap om kroppen, hjärnan och smärta tillsammans med fysisk aktivitet, kroppsmedvetande,stresshantering och självmedkänsla. Här kan du läsa mer om vår syn på långvarig smärta.

För rehabilitering, kontakta oss idag via din läkare eller en ifylld egenremiss.