Lediga jobb

Nu söker vi nya medarbetare

SPECIALISTLÄKARE med intresse för ME/CFS. Läs mer här

Du kan alltid kontakta oss -oavsett yrke - med en spontanansökan för vårdpersonal är det dock ett krav med legitimation.

Allmänt om andra nya möjligheter

Bragee Kliniker söker personal för att hjälpa också dem med post-covid utslagning!
Dela gärna denna vädjan i dina kanaler! Vi söker legitimerade läkare, fysioterapeuter, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och bokningspecialister till Sveriges största rehabiliteringsklinik för dem med svår smärta, svår utmattning och ME/CFS, d.v.s. kroniskt trötthetssyndrom. Vi befarar stora nya behov efter corona-pandemin inom dessa tre tillstånd, och har redan sett en ökad efterfrågan av effektiv rehab med anpassade men beprövade metoder. Vi är cirka 100 medarbetare varav drygt 20 är specialistläkare, och arbetar multiprofessionellt i team utan statustänkande. Goda villkor, regelbunden internutbildning och möjlighet till forskning. Vi arbetar i Garnisonen nära Karlaplan i Stockholm i härlig park-miljö och moderna nya lokaler med stort utbud av restauranger, gym m.m. 
Vi ska nu utveckla den mest effektiva vård vid också följdtillstånd från Covid-19 inom den ram vi har. Vi möter patienter med minst sex månaders besvär och som tidigare utretts av läkare, och ser behoven torna upp sig under hösten 2020 och framöver.
Vi tillhör vårdval i Region Stockholm, och våra patienter kommer från vårt stora nätverk av remitterande läkare i primärvård och från andra specialistmottagningar, och frånsett vid misstanke på ME/CFS så gäller egenremiss. Vi har extremt korta väntetider och frikort gäller. Vi tar emot över 200 nya patienter per månad och de erbjuds 9 veckors rehabilitering i grupp eller mer individuellt anpassade program. För ME/CFS erbjuds utredning, diagnosticering och långvarig kontakt, också med digifysisk vård och hembesök. Många patienter kommer också från närliggande län. Vårt motto för patienter är ”Trygg och Trodd”, och ingen merit är större än förmågan att möta patienter på ett professionellt och förtroendegivande sätt, ett glatt sinnelag och entusiasm. God och bred utbildning, specialistexamen och erfarenhet av privatvård är meriterande.  Unga medarbetare och ST läkare är välkomna. Våra behov är stora inom alla våra områden, men då vi också skall utveckla smärtvården och vården för barn med trötthetssyndrom är vi särskilt intresserade av dem med smärt- och barn-specialitet.
Är du intresserad, skriv en rad till undertecknad och beskriv vad du kan tillföra oss, så ordnar jag vidare kontakt med rätt person i vår organisation. Vi är ett familjeföretag med korta beslutsvägar och söker kontinuerligt de allra bästa i vården så dröj inte för länge med din intresseanmälan.

Du kan som sagt alltid kontakta oss med en spontanansökan

Övergripande information och vårt arbetssätt på Bragée Rehab - teamarbete - hittar du här