Övning

Månadens övning september

Här får du en enkel övning som inte ens tar två minuter att göra. Den hjälper dig att öva upp din mottaglighet för kroppsliga förnimmelser - det är verksamt för att reglera överaktivitet i nervsystemet. Övningen leds av Britt Bragée.

Börja med att sitta eller ligga bekvämt och starta sedan ljudfilen genom att klicka här.