Månadens övning i september

Den enklaste regleringen...

...är att sända några tydliga kroppsliga signaler till hjärnan att "faran är över, det är tryggt att vila nu". Fysioterapeut Sofia leder dig.