Månadens övning juli

Trygga kroppen

Bli mer och mer medveten om lugna och trygga känslor i kroppen...så övar du din hjärna i att inte fästa så mycket uppmärksamhet på din smärta eller oro.