Månadens övning i september

Trygga kroppen

Öva dig i att rikta fokus lugna och trygga känslor i kroppen...så övar du din hjärna i att släppa lite av uppmärksamheten på smärta och oro.