Månadens övning maj

Kort grundning

Att grunda sig betyder att verkligen bli närvarande - i sin kropp, i ögonblicket. Utan annan ambition än att vara just här just nu. Prova övningen med fysioterapeut Sofia, hon guidar dig under drygt tre minuter, mer tid behöver du inte!