Månadens övning i oktober

Trygga kroppen

I oktober när hela naturen kommer till ro är ett bra tillfälle att öva dig i att få kontakt med lugna och trygga känslor i kroppen...så hjälper du din hjärna att släppa lite av sin uppmärksamhet på smärta och oro.