Frukostmöte med Mats Lekander 22/11 2018

Inbjudan till de läkare som remitterat till Bragée kliniker....

Vi inbjuder de läkare som under åren sänt remiss till Bragee rehab för smärta och utmattning eller till vår ME-center till ett frukostmöte med professor Mats Lekander kl 8-10 . Information har sänts via brev. 

Obligatorisk anmälan via denna länk 
 

Ur presentationen av Lekander på Stockholm Stress Center

Mats arbetar i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin. Framförallt studerar han samverkan mellan hjärnan och immunsystemet och beteendets roll i detta samspel. Detta kan exempelvis gälla effekter av stress eller otillräcklig sömn på immunsystemets och hjärnans funktion. Flera relevanta studier är inriktade på allergi. Ett särskilt intresse ligger i hur immunsystemet påverkar hjärnans aktivitet och därigenom den subjektiva hälsoupplevelsen. Inom detta område studerar han hur både akut och kronisk inflammation påverkar smärtkänslighet, trötthet och så kallad självskattad hälsa. Mats intresse för mekanismer bakom generella hälsoaspekter och stress har de senaste åren också tillämpats inom behandlingsforskning, där flera studier pågår. Ett exempel är akupunktur och den roll placebo och interaktionen mellan behandlare och patient har för behandlingens effektivitet. Andra studier gäller bland annat behandling av insomni eller hälsoångest (hypokondri) med hjälp av kognitiv beteendeterapi, eller hur ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kan användas vid kroniska smärttillstånd. I nästan alla studier kompletterar biologiska och psykologiska observationsnivåer varandra för att ge ökad förståelse.