Föreläsning med Mats Lekander

Neuroinflammation och transdiagnostiska symptom

Vi har haft besök av en spännande föreläsare, Mats Lekander, forskare i psykoneuroimmunologi. Han studerar samspelet mellan hjärnan och immunsystemet och hans forskargrupp har visat att inte bara infektioner, utan också stress, kan aktivera immunförsvaret till inflammation. När försvaret är aktiverat påverkar det hur vi känner oss och hur vi beter oss. Det finns ett starkt samband mellan inflammatoriska sjukdomar och smärta, depression och trötthet. Forskargruppen har gjort experiment, där man framkallat en kortvarig inflammation hos försökspersoner och sedan gjort tester på dem. Bland annat har man sett att vid inflammation sjunker aktiviteten i de områden i hjärnan som kontrollerar smärta. Ryggsmärta och huvudvärk t ex uppkom spontant hos många av försökspersonerna under försöket.
 Inflammationen är till för att skydda oss och bekämpa det som hotar organismen. Men den verkar också styra vårt beteende till att vilja dra oss undan – en överlevnadsmekanism som fungerat sedan urminnes tider. Men vid långvariga sjukdomstillstånd blir det tvärtom - det som instinktivt känns mest naturligt att göra blir till ett hinder för tillfriskningsprocessen.
 Forskningen pågår för fullt och Mats Lekander berättade också bland annat om spännande observationer av könsskillnader i reaktionerna på inflammation. Han höll en liknande föreläsning på konferensen Smärtforum i Umeå för en tid sedan och den kan du se här nedan. Mats Lekander gav förra året ut boken "Ditt inre liv - krafter som styr din hälsa".
 Den naturliga frågan blir, hur motverkar vi inflammation? Mindre stress, att sova tillräckligt (på lång sikt, kortvarig sömnlöshet är ingen fara), kost och fysisk aktivitet. En överraskande nyhet, som Mats Lekander kunde ge, är att äldre generellt sett är mindre trötta än yngre och inte lika känsliga för sömnbrist!


Neuroinflammation och transdiagnostiska symptom from Rufus & Joshua on Vimeo.