ME/CFS : ME-center nu helt utan kö!

Landstingets och ME-centers nya satsning ger resultat...

Lite symboliskt fick landstingsrådet Iréne Svenonius klippa bandet till vårt nya ME-center vid invigningen i september. Vi hade då en kö på långt över 300 patienter vilket motsvarade två års intag. så det var naturligt att bandet var ett band med en lång kö att klippa av. 

Vi vill gärna ge en eloge till landstingets tjänstemän och politiker som förstått att satsa på denna grupp av patienter som har den lägsta livskvaliteten av alla. Satsningen bygger på personligt engagemang hos landstingsråden Stig Nyman, Ella Bohlin och Anna Starbrink för att nämna några utöver vår bandklippare.

Men att vi redan efter 100 dagars hårt arbete helt eliminerade våra köer var svårt att föreställa sig på invigningen. Men så är det.  Den som kommer på remiss hädanefter erbjuds tid inom en månad. Man kan förstås själv behöva ha lite längre tid för att fylla i enkäter, ordna hjälp o.s.v.  Därför är fortfarande en del patienter i väntan på besök, men det är då självvalt, inte minst för patienter från andra län än Stockholm. 

Så köerna för dem med ME/CFS ("kroniskt trötthetssyndrom") är nu ett minne, vi har kapacitet att uppfylla vårdgarantin under 2019, och det innebär kortare väntetid än 30 dagar. Vi är nu sex läkare knutna till kliniken, vilka delar på fyra tjänster. Inalles är teamet 18 verksamma. 

Det betyder också att vi får tid och resurser för utveckling och forskning, vi har några projekt som just nu etikprövas och fler är på gång. Vi utvecklar nu också utbildningssidan för vården och läkare.

Men framför allt så vill vi ge våra patienter ett snabbt och gott omhändertagande, och nu är förutsättningarna än bättre.