ME/CFS : ME/CFS-Center växer

Vi utreder, diagnosticerar och behandlar

Vid ME-Center tar vi emot remitterade patienter med medelsvårtill svår ME/CFS för utredning och behandling. Remitterande läkare finner information på www.viss.nu. Vi har fem tjänstgörande läkare fördelade på tre team och är biomedicinskt inriktade. Utöver genomgång av sjukdomen gör patienten olika tester och utvärderingar. Som inskriven erbjuds man förutom behandlingar också utbildning, anhörigträffar och olika gruppaktiviteter.

Denna specialistmottagning är ansluten till Stockholms Läns Landstings vårdval, med vanlig patientavgift eller frikort.

ME-Center - en mottagning med somatisk inriktning

ME-Center är en relativt nystartad mottagning som vuxit snabbt på grund av den stora patienttillströmningen. Vi ser ME som ett somatiskt och neurologiskt syndrom, i enlighet med senaste forskningsrön, och vår vision är att bli den ledande kliniken i Sverige för utredning och hjälp till patienter och anhöriga. Det är också uppdraget till oss från landstinget som bekostar verksamheten.

Namnet ME, myalgisk encephalomyelit, ger vid handen att en trolig bakgrund till symtomen är inflammation i centrala nervsystemet. Syndromet är också klassat som en neurologisk sjukdom med koden 93.3. Termen CFS, Chronic Fatigue Syndrome/kroniskt trötthetssyndrom, räcker inte som beskrivning och kan lätt leda till misstolkning. Tidigare använde man bara termen kroniskt trötthetssyndrom, men ändrades då det inte ger en rättvis beskrivning av sjukdomen. Många kan exempelvis ha relativt bra dagar, men "kraschar" och får alla symtom något dygn efter vad friska skulle tycka vara en normal ansträngning, t.ex. att gå på fik med ett par vänner...

För att komma hit behöver du en remiss från din läkare. Ännu finns ingen enskilt botande behandling för ME/CFS men vi har goda möjligheter att förbättra livet för de drabbade och aktivt använda de behandlingsmöjligheter som existerar idag. 

Från remiss till utredning

När vi fått in remissen kommer du att få besvara några viktiga enkäter. Enkäterna ingår i utredningen för att säkerställa din diagnos och kan även ligga till grund för utvärdering av behandlingar längre fram.

I utredningen ingår bland annat:

  • Komplettering av laboratorieprover 
  • Magnetkameraundersökning om den inte tidigare gjorts
  • Sensitiseringsmätning (mätning av smärttrösklar vid tryck)
  • TILT test, d.v.s. mätning av blodtryck och puls i liggande och stående

Utredning och behandling hos oss ingår i högkostnadsskyddet, frikort gäller alltså.