ME framhävs i regionens budget 2022

Skapar hopp för fortsatt bra vård för ME-sjuka.

Det är fina ord när Désirée Pethrus,KD, och hennes regionrådskolleger från M,L och MP nu lagt fram sitt förslag till rekordbudget. Vi tror på den här beskrivningen och tror att vårt ME-center kan leva upp till texten. 

ME/CFS är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar och kunskapsläget kring sjukdomen är i nuläget lågt. Internationellt har forskningen tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas. Det behövs mer forskning kring sjukdomens orsaker, samt vilka behandlingsmetoder som kan utvecklas. ME/CFS förekommer i olika svårighetsgrad och en fjärdedel av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande. Vården för ME/CFS-sjuka behöver fortsatt prioriteras, för att utifrån tillgänglig kunskap på bästa sätt hjälpa de drabbade

Vad passar bättre än en bild av de ME sjukas blomma förgätmigej (forget-me not) och vallmon, av vars torkade frukt man gör smärtstillande.