ME-vården

Specialistvården fungerar - se till att patienterna får den

Björn Bragée skriver idag i en debattartikel i Aftonbladet:

"Sjukdomen är trots namnet, vare sig obotlig eller med otröstlig prognos. Vid halvårsuppföljning händer det att patienter avbokar för att de tillfrisknat, och var femte yngre patient kan återgå i normalt eller nästan normalt liv utan sjukskrivning efter rätt insatser i vården. (...)

Mest alarmerande – och egentligen utanför specialistklinikernas ansvar – är att många landsting nekar sina läkare att skriva remisser trots att dessa gör bedömningen att specialistbedömning bör ske. (...)

Med fler vårdval för ME/CFS i regionerna skulle man snabbt få en rikstäckande vård för ökad samverkan, vetenskapligt utbyte, och framför allt den nära och hoppingivande vård dessa patienter behöver.

Frågan skulle lösas på något år. Så enkelt. Och så svårt. I Sverige!"