Bragée ME-center

Utredning och behandling

Bragée ME-Center tar emot patienter med misstänkt ME/CFS för utredning och behandling. Patienten ska ha en läkarremiss och vi kan ta emot från hela landet. Klicka vidare för att få veta mer om hur du kommer till oss och hur vår utredning går till.

Har jag ME? Självtest

Vanliga frågor

Hur skiljer sig ME från depression och utmattning?

Hur utredningen går till

För remittenter