Bragée Medect AB

Vårt företag, vår vision

Hej, du har kanske flyttats hit från någon av våra tidigare sidor på nätet, eller också söker du direkt för att veta mer om familjeföretaget bakom Bragée Kliniker.

Vår VD är Peter Alexanderson, och samtliga ägare är verksamma i företaget och på kliniken.

Mats Törnquist är styrelseordförande.