Medect Post-Covid mottagning

Utredning och behandling

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar 15 maj 2023.

Det torde inte finnas någon mottagning än vår i Sverige som har större erfarenhet av att utreda och behandla långvarig fatigue och den symtomkaskad som kan uppstå efter virusinfektioner, då vi har flera tusen patienter som utretts för sjukdomen ME/CFS vid vår enhet för detta mycket liknande tillstånd på uppdrag av region Stockholm. Vi bedriver forskning inom området och har publicerat artiklar där vi också undersökt sambandet med covid-19.

För samma typ av besvär efter pandemin Covid-19 finns i Region Stockholm en etablerad vårdkedja där utredningen ska ske hos husläkare se länk här. Sista länken i den vårdkedjen är specialistmottagningen på Huddinge sjukhus. Vi rekommenderar förstås envar att i första hand ansluta sig till den vårdkedjan, man kan till och med komma till specialistenheten på egen remiss. Men för den som vill ha samma utredning, med mycket erfarna specialist läkare kan man utan väntetider komma till vår post-covid mottagning. Vi är också fria att ge den behandling som är mest modern eller beprövad. En viktig styrka hos oss är att vi har hela vårdkedjan för de drabbade, från aktuella läkarspecialister till psykologiskt och socialt stöd eller konsultation hos dietist. Hos oss kan man också få fysioterapi, inklusive träning, eller gruppbehandling med mindfulness eller yoga. 

Bland våra läkare har vi specialister i lung-medicin, infektionsmedicin, rehabilitering, smärtlindring m.fl.

I utredningen ingår

  • Inledande teambesök hos läkare, fysioterapeut och psykolog
  • Vid uttalade dyspnébesvär pulsoximetri med och utan 1 minut sit-stand test
  • Datortomografi bröstkorg (CT thorax) om ej nyligen utfört
  • Spirometri, lungfunktionstest
  • EKG, blodtrycksmätning
  • Ortostatiskt test med elektroniskt styrd tilt-test (avseende POTS)
  • Lukt och smaktest
  • Omfattande laboratoriediagnostik

spirometri

Om man har misstanke om medelsvår till svår ME/CFS rekommenderar vi läkarremiss till denna vår regionfinansierade verksamhet! Denna mottagning kan dock inte ta emot patienter som har mer 50% eller mer kvarvarande funktionsförmåga. ME/CFS är en sjukdom som kan uppstå efter många olika virusinfektioner, inklusive Covid-19.

Post-Covid mottagningen är en verksamhet för sjukvårdsförsäkrade som hänvisas av försäkringsbolagen. Kontakta dessa om du har en försäkring som täcker diagnosen. 

Om du söker vård som privat betalande patient, läs mer här, eller begär att bli uppringd genom anmälan här nedanför, du kan också ringa 08-54588875


KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON  OBS endast för privat/försäkringsvård!