Medect Psykologklinik

Utredning och behandling

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar 15 maj 2023.

Vid vår psykologklinik har vi många mycket erfarna psykologer och psykiater (läkare) med erfarenhet av stöd vid kris och stress, parterapi och utredning vid neuropsykiatriska diagnoser hos barn och vuxna. 

När du känner att du börjar må dåligt och känner av saker som t.ex. ångest, stress, sömnproblem, hjärtklappningar, minnesförlust eller går igenomen tuffa händelser i livet så kan du kontakta oss så vi kan ge dig rätt hjälp. 

Vår styrka är att vi utöver medicinsk läkarkompetens har hela vårdkedjan, specialistläkare,  psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionalla resurser på plats. Fysioterapeuter kan leda träning, ge kroppskännedom eller leda grupper i mindfulness eller yoga. En holistisk vårdkedja med helhetssyn.

Behandling

Läkare bedömer diagnos och hjälper till vid behov av läkemedel. 

Vår psykologer ger samtalsstöd eller terapi som ACT eller KBT. 

KBT är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har ett starkt forskningsstöd och anses vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många typer av problemområden. Utmärkande för en KBT-behandling är att den syftar till att förändra beteenden, är handlings- och målinriktad, fokuserar på situationen här och nu, har en vetenskaplig utvärdering av metoderna samt förändras i takt med nya forskningsrön. 

ACT är en terapimetod där det ingår acceptans och mindfulness för att personen ska kunna ta steg framåt i en meningsfull riktning. Personen får öva på att observera sina tankar och känslor och att inte hindras på vägen till att få ett meningsfullt liv. Denna terapiinriktning fokuserar på hela personen och på existentiella frågor.

Vanligen ges behandlingar i en serie där man möts någon gång i veckan under 2-3 månader. 

Om du är intresserad av sådan vård som privatbetalande anmäl dig gärna nedan eller ring 08 661 88 75

DIGITALT KONTAKTFORMULÄR