Medect Smärtklinik

Vad görs vid vår smärtklinik?

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar 15 maj 2023.

Vi startar en smärtklinik inom försäkringsvård och privatfinansierad vård i april 2023. Den skall komplettera den rehabilitering vi erbjuder för långvarig smärta inom regionens vårdval, och ta emot patienter som har svårt att få komma till de få smärtkliniker som finns vid sjukhusen, eller inte accepterar långa väntetider. Detta är en övergripande beskrivning, för olika diagnoser och behandlingar finns länkar längre ned.

Vår smärtklinik bemannas av läkarspecialister i smärtlindring och andra relevanta specialiteter, exempelvis neurologi.

Vi arbetar i team, då det visat sig vara det effektivaste sättet att behandla komplicerad eller svår smärta. I teamet ingår psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. I första skedet inriktar vi oss på nervsmärta och cancersmärta av mer långvarigt slag. Vi har kompetens för alla typer av smärta, men värk, smärta och huvudvärk som uppstår helt plötsligt kan behöva vård vid sjukhus för utredning. Behandlingen kan inte sällan bli multimodal, det vill säga patienten får möta flera professioner för bästa vård. En av våra främsta styrkor är att vi utöver medicinsk läkarkompetens har hela vårdkedjan inom smärta, inklusive psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionalla resurser på plats. Från morfin till mindfulness, från kost till konst, vi har allt på plats.

Nägra vanliga tillstånd är

Den viktigaste uppgiften vid en smärtklinik är att göra en analys av smärtans natur och ursprung. Noggrann undersökning, värdering av magnetkamera, labprover och tidigare utredningar och sjukhistoria också viktigt, och ofta krävs några besök och kompletterande undersökningar innan en smärtanalys kan ge svar på smärttyp.

Man brukar förenklat säga att det finns tre typer av smärta som var för sig har mycket olika behandlingsalternativ. Tyvärr utgår sjukvården istället ofta från svårighetsgrad och ofta uteblir en orsaksutredning, vilket får till följd att patienter ofta får ökande medicinering med tveksamt resultat.

1. Nociceptiv smärta - varningssignalen om pågående skada i kroppen eller vävnader. I första hand vill man då först orsaka och behandla skadan, men ibland är det inte möjligt. Akut bältros eller cancersmärta är ett par exempel på denna typ av smärta, som ofta lindras av rätt medicinering eller lokal behandling.

2. Nervsmärta - d.v.s smärta från nervsystem och hjärna. Det är då mycket svårare att behandla själva orsaken, som kan vara en avskärning eller trycksskada från operation eller olycksfall, eller sjukdom som stroke. Vid nervsmärta fungerar vanliga smärtstillande eller till och med morfinmedel sämre, och det krävs oftast specialmediciner, eller lokala behandlingar som blockader, capsaicinförband, elstimulering och andra specialistbehandlingar.

3. Nociplastisk smärta - utlöst från hjärna och nervsystem utan pågående skada. Det är komplicerade tillstånd som fibromyalgi och där passar ofta rehabilitering eller undervisning som viktiga komplement till smärtlindringen.

Efter smärtanalys och smärtdiagnos kan teamet besluta och diskutera planeringen av vården med dig som patient. Modern smärtvård har en stor arsenal av behandlingar och strategier.

Du kan förhandsanmäla intresse och få prisuppgifter nedan eller på telefon 08 661 88 75

KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON OBS endast för privat/försäkringsvård!