Välkommen till Medect

När annan vård sviktar...

Vi vill fortsätta att göra stor skillnad för fler genom fokus på kvalitet och nöjda patienter. Medect finns för dom med sjukvårdsförsäkring och för privatbetalande personer, utan väntetider och med kompetent specialistvård. 

En av våra styrkor ligger i att vi är en komplett vårdkedja, vi har mycket bred kompetens. Kliniken har ett stort antal läkarspecialister inom olika områden, som smärtlindring, neurologi, psykiatri, lungmedicin, rehabiliteringsmedicin med flera. Kliniken är också teaminriktad och har psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer (sjukhuskuratorer). Ultraljudsdiagnostik utförs och bedöms av röntgenläkare med lång erfarenhet av just ultraljud 

Vi startar med flera fokusområden

Medect Kliniker är namnet på den privatfinansierade delen av Bragée Kliniker, som är landets största privat drivna rehabiliteringsklinik för smärta och utmattning samt utredning och behandling av ME/CFS. Medect Kliniker har bara verksamhet för sådana patienter som inte får besöka oss inom den vård som regionen finansierar. Ingen av verksamheterna har köer, och vi ser vår privatvård som ett erbjudande till dem som får vänta för länge, eller inte erbjuds vård inom det övriga offentliga systemet. 

Om Du har behov av rehabilitering vid långvarig svår och spridd värk, eller svår utmattning, eller om man har misstanke om eller konstaterad svår ME/CFS (med minst 50% nedsatt funktion) önskar vi istället remiss till dessa verksamheter, och erbjuder dig då vård inom den offentligt finansierade vården hos oss där vanliga patientavgifter gäller, och som sagt - vi har inga väntetider.  

Det är viktigt för oss att bidra till en jämlik vård där de medicinska behoven avgör. I detta ingår att erbjuda snabb och professionell hjälp när väntetider eller tillgång till vård inte motsvarar dina behöv eller förväntan.

Om du vill att vi ringer upp dig, om privat betald vård eller sjukvårdsförsäkring, meddela oss via det säkra kontaktformuläret nedan. Vi svarar via telefon. OBS, endast för privat- och försäkringsvård.

DIGITALT KONTAKTFORMULÄR  

Du kan också nå oss på 08-6618875