Minister lovar bättring i TV4 debatt

Björn Bragée beskriver "olaglig kvinnofälla"

Med anledning av den nyutkomna intressanta boken "Avslagsmaskinen" ordnade TV 4 en debatt med socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi, och Björn Bragée från vår klinik. En av våra patienter Irja, inledde med en fin beskrivning av hur det är att vara patient med åratals sjukdom och bli misstrodd och utförsäkrad.

Avslagsmaskinen är en unik granskning av hur det gick till när svenska folket plötsligt blev friskare över en natt skriven av  Niklas Altermark, fil.dr verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, där han forskar om funktionshinders- och välfärdspolitik. Boken bygger på hundratals berättelser från människor som blivit av med sin sjukförsäkring samt intervjuer med handläggare och centrala beslutsfattare på Försäkringskassan. Den är en svidande vidräkning med ett okunnigt, inhumant och även internationellt dåligt sjukförsäkringssystem med ständiga utförsäkringar och personliga katastrofer som följd.

Björn Bragée tog upp att man måste se nuvarande system som en ren kvinnofälla där försäkringskassan benhårt uppmanar patienter att säga upp sig och byta jobb, via arbetsförmedlingen även vid kvarstående svår sjukdom efter 180 dagar. De diagnoser som leder till långtidssjukskrivning är i två fall av tre smärta, utmattning, depression/ångest eller ME, vilka alla drabbar kvinnor oftare än män. Björn berättade också att det bara blir svårare för läkarkåren att tillgodose alla krav och ständiga kompletteringsbeställningar från försäkringskassan, och att läkarförbundet varnat för att det går ut över angelägen vård. Det har gått så långt att försäkringskassan avbryter pågående behandling för att patienter skall återgå i arbete, och när de inte kan det blir de för alltid utförsäkrade.

Ministern Ardalan Shekarabi vek ned sig helt, och beskrev att situationen är oacceptabel och att man förbereder "förändringar efter utredning kommande året". Klen tröst för dem som nu mister arbete och försäkring lagom till julen.