Distansprogram

För dig som behöver gå i rehab hemma

För dig som av olika anledningar inte kan kan ta dig till våra lokaler i centrala Stockholm, finns det hela program på distans. Det rådande läget i pandemin blev startskottet för oss att utveckla distansprogram. Vid utvärderingar har de fått så goda omdömen, att vi beslutat att fortsätta att erbjuda rehab på distans till de som behöver det.

Innehållet är mycket likt våra vanliga fysiska program och även distansprogrammet sker i grupp. I distansprogrammet träffar man sin grupp och gruppledaren i programmet Teams på sin dator eller i sin telefon. I teams sker alla workshops och övningstillfällen. Distansprogrammet är ett gemensamt program för deltagare med både smärta och/eller utmattning - under programmets gång kan vissa moment skilja.

Schemat är utformat så att gruppträffarna är fördelade på två dagar per vecka, tre pass ena dagen och två pass den andra. Utöver det kommer individuella besök, som också de sker via dator/telefon. Du också behöver avsätta tid till eget övande, läsning och reflektion. 

Du söker distansprogram på samma sätt som "vanliga" program, dvs med läkarremiss eller egenremiss. Även bedömningen inför rehab kan ske på distans.