Distansprogram

För dig som behöver gå i rehab hemma

För dig som av olika anledningar inte kan kan ta dig till våra lokaler i centrala Stockholm, finns rehabprogram på distans. 

Läget under pandemin blev startskottet för oss att börja utveckla distansprogram. Vid utvärderingar fick de så goda omdömen, att vi beslöt att fortsätta med dem, eftersom behovet finns.

Innehållet är mycket likt våra vanliga fysiska program och även distansprogrammet är rehab i grupp. I distansprogrammet träffar man sin grupp och gruppledaren i programmet Teams, på sin dator eller i sin telefon. I teams sker alla workshops och övningstillfällen. Distansprogrammet är ett gemensamt program för deltagare med både smärta och/eller utmattning - under programmets gång kan vissa moment skilja.

Schemat är utformat så att gruppträffarna är fördelade på tre dagar per vecka. Utöver det kommer individuella besök, som också de sker via dator/telefon. Deltagarna behöver också avsätta tid till eget övande, läsning och reflektion. 

Du söker distansprogrammet på samma sätt som de övriga programmen, dvs med läkarremiss eller egenremiss