ME/CFS-hearing

"Har vi inte kommit längre?"

Missa inte den viktiga utfrågningen i riksdagens socialutskott om ME/CFS och infektionsutlöst trötthetssyndrom den 27 maj kl 9.45 – 12.00. Utfrågningen kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Under utfrågningen kommer ett flertal medicinska och sjukvårdspolitiska auktoriteter att delta, samt ME-drabbade Björn Eklund.

- Det här är verkligen en efterlängtad händelse, det vill säga att våra folkvalda politiker nu bjudit in till en hearing om den så länge styvmoderligt behandlade sjukdomen myalgisk encephalomyelit, ME/CFS. Jag är glad, säger dr Björn Bragée.

Socialutskottets vice ordförande, Kristina Nilsson (S), är en av tillskyndarna av utfrågningen (bilden). Kristina - som innan hon blev heltidspolitiker arbetat som sjuksköterska, men även som nämndsordförande i sin kommun - berättar att hon för drygt 15 år sedan stötte på en kvinna som diagnostiserats med ME/CFS.

- Jag hade aldrig hört talas om ME innan, men fick då uppleva hur denna kvinna tvingades brottas med otaliga problem – i vården, kommunen, försäkringskassan med mera. När jag så läste Björn Eklunds bok ”Från sängbunden till maraton” blev jag förskräckt. Har vi inte kommit längre efter alla dessa år? Det var då jag föreslog för socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) att vi alla ledamöter i utskottet skulle få möjlighet att ta till oss av det kunskapsunderlag som finns om ME/CFS. Acko sa omedelbart ja!

- Under utfrågningen kommer ju huvudfokus att ligga på ME/CFS och infektionsutlöst trötthetssyndrom, men naturligtvis kommer vi ju även att komma in på den eventuella vårdutmaning vi kan stå inför. Det vill säga hur vi ska kunna förbereda oss inför att ta hand om alla dem som drabbas av långtidscovid, säger Kristina Nilsson.

Utfrågningen, som är öppen för allmänhet och media, kan ses direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Du kommer att kunna logga in till utfrågningen först den 27/5.


Preliminärt program

De flesta deltagarna deltar på distans.

9.45 Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet

9.50 Björn Eklund, ME/CFS-patient

10.00 Kerstin Heiling, ordförande Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga

10.10 Jonas Axelsson, docent och specialistläkare i internmedicin och immunologi, Ameliekliniken

10.20 Björn Bragée, smärtläkare, Bragée kliniker

10.30 Per Julin, medicine dr och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet

10.40 Anders Rosén, professor emeritus, Linköpings universitet

10.50 Désirée Pethrus, regionråd för vårdutveckling, Region Stockholm

11.00 Anna-Lena Hogerud, regionråd för hälso- och sjukvård, Region Skåne

11.10 Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

11.20 Frågor från ledamöterna

11.55–12.00 Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet

(Foto på Kristina Nilsson: Riksdagen)