Övergrepp i barndomen

En podd om hur vården kan bemöta

Bragée Rehabs Sofia Ödman medverkar i en podd från Föreningen RISE. RISE stödjer personer som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. I podden vill Rise sprida kunskap till vården - från andra vårdprofessionella, som har kunskap om vad vi i vården kan göra för att vårdmötet ska bli och inte en ny upplevelse av utsatthet, som tyvärr kan inträffa. Sofia Ödman delar här med sig av sin långa erfarenhet som fysioterapeut, tillsammans med kollegor från andra områden. Sofia Ödman är enhetschef på Bragée Rehab/Utmattningsenheten.
Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Lyssna på podden här