Vanliga frågor

Läkarremiss krävs

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Ja, regionen kräver läkarremiss vilket vi också uppskattar då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare. Vissa andra sjukdomar måste vara utredda innan remissen skrivs (läs mer under fliken För vården- Remiss till ME-Center). 

Vad gör jag om min läkare inte vill skriva remiss till er?

Tala med verksamhetschefen, man har rätt få adekvat öppenvård i hela landet enligt patientlagen, och de kan säkert förklara varför de tycker annan vård är bättre. Man har inte rätt hänvisa till kostnader. Tala annars med patientombudsmannen, vårdgarantinämnden eller patientnämnden i din region. Alla har rätt till en second opinion.

Måste jag bo i Stockholms län?

Vi tar emot utomlänspatienter, men du bör ha boende och resor ordnat, så du utan alltför stor ansträngning kan besöka kliniken. Ofta blir det tre-fyra besök innan fastställd diagnos och behandlingar. Kommer man långväga och från andra län får man själv ordna boende. Har man en ”specialistvårdsremiss”  som utfärdas av vissa läkare i ens region, så bekostar denna resan och boendet, förutsatt att remissen skrivits på vårdens initiativ, inte patientens. Om du har en "konsultremiss" så innebär att ens eget landsting står för vården – men allt annat får man stå för själv.

Du som kommer från annat län betalar samma patientavgift som i Stockholm. Vi prioriterar efter svårighetsgrad, inte utifrån var man bor.

OBS: Regionen har infört en enhetlig avgift på 400 kronor på uteblivna besök i vården utan giltigt skäl. Bragée kliniker är skyldiga att följa regionens beslut. Lämna återbud om du inte kan komma på ett bokat besök! Frikort gäller ej. Nu kan du även se dina bokningar på 1177. Återbud sker via vår telefonservice 08-545 888 71 eller 1177