Bli patient ME/CFS : ME/CFS-Center

Vanliga frågor till ME/CFS-Center

Hur lång är väntetiden?

Vi har under 2017 lyckats klara vårdgarantins 30 dagar för första besök, men från den 7 februari har vi tvingats införa intagningsstopp då antalet remisser har ökat mycket kraftigt, och vi har begärt överläggningar med landstinget om hur  situationen kan lösas till patienternas bästa.

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Ja, vi uppskattar läkarremisser då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare. Vissa andra sjukdomar måste vara utredda innan remissen skrivs (läs mer under fliken För vården- ME/CFS). 

Vad gör jag om min läkare inte vill skriva remiss till er?

Tala med patientombudsmannen i ditt landsting. Alla har rätt till en second opinion.

Måste jag bo i Stockholm?

Vi tar emot utomlänspatienter, men du bör ha boende och resor ordnat, så du utan alltför stor ansträngning kan besöka kliniken. Oftablir det ett tiotal besök före fastställd diagnos och behandlingar. Kommer man långväga och från andra län får man själv ordna boende. Har man en”specialistvårdsremiss” från sitt landsting, så bekostar de resa och boende, förutsatt att remissen skrivits på vårdens initiativ, inte patientens. Du som kommer från annat län betalar samma patientavgift som i Stockholm.