Bli patient ME-Center : ME/CFS-Center

Vanliga frågor

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Ja, landstinget kräver läkarremiss vilket vi också uppskattar då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare. Vissa andra sjukdomar måste vara utredda innan remissen skrivs (läs mer under fliken För vården- Remiss till ME-Center). 

Vad gör jag om min läkare inte vill skriva remiss till er?

Tala med patientombudsmannen i ditt landsting. Alla har rätt till en second opinion.

Måste jag bo i Stockholms län?

Vi tar emot utomlänspatienter, men du bör ha boende och resor ordnat, så du utan alltför stor ansträngning kan besöka kliniken. Ofta blir det tre-fyra besök innan fastställd diagnos och behandlingar. Kommer man långväga och från andra län får man själv ordna boende. Har man en”specialistvårdsremiss” från sitt landsting, så bekostar de resa och boende, förutsatt att remissen skrivits på vårdens initiativ, inte patientens. Om du har en "konsultremiss" så innebär att ens eget landsting står för vården – men allt annat får man stå för själv.

Du som kommer från annat län betalar samma patientavgift som i Stockholm. Vi prioriterar efter svårighetsgrad, inte utifrån var man bor.